Ergonomi handler om mye mer enn å reise seg opp, sitte riktig og bevege seg i løpet av dagen. Det er mange faktorer i miljøet rundt oss som påvirker helsen vår og trivselen på jobben. Poenget med god ergonomi på jobben er velvære og trivsel. Hvis du lykkes med å skape et arbeidsmiljø som gir trivsel, får du også tilfredse medarbeidere og høyere produktivitet.

 

 

INKLUDERENDE DESIGN

For å sikre at kontorinnredningen er egnet for alle ansatte, trenger du fleksible møbler og mobile løsninger som enkelt kan justeres etter den enkeltes behov, og som kan tilpasses ulike oppgaver. Man bør for eksempel kunne justere skrivebordene opp og ned for å variere mellom sittende og stående stilling. Fleksible og funksjonelle løsninger på arbeidsplassen må også kunne tilpasses for ulike arbeidsoppgaver. Tenk deg at det skal være en naturlig sammenheng mellom de ulike innredningene og de ulike oppgavene – så finner du en riktig ergonomisk måte å møblere på.  

 

ET GJENNOMTENKT OG SUNT MILJØ

På fabrikker og andre arbeidsplasser med kontinuerlig høyt støynivå, har ofte støy stor grad av oppmerksomhet.  I en undersøkelse utført av YouGov på vegne av Kinnarps Norge i 2016, svarte 47 prosent av norske kontoransatte at det er for mye støy på kontoret. 82 prosent av disse svarte at de hver eneste dag blir forstyrret av kollegaer som snakker for høyt.  

Støy er et sammensatt fenomen, og det er ikke lett å ikke bry seg om, eller stenge ute. Likevel er gjennomtenkt akustikk avgjørende for å skape en ergonomisk og sunn arbeidsplass. Selv om støynivået i kontorlokalet ikke er skadelig for hørselen, kan det ifølge arbeidsmiljømyndighetene påvirke hjerte- og karsystemet. Støy kan være stressende, og det kan føre til økt blodtrykk og bidra til muskelspenninger.  Heldigvis er det ikke vanskelig å forbedre lydmiljøet på arbeidsplassen. Det første og viktigste steget er å bli oppmerksom på hvilket lydmiljø man har på jobben og se på konsekvensene av dette.  Deretter handler det om å finne en optimal kombinasjon av gulvbelegg, takisolasjon, gardiner og møbler som absorberer og demper lyden. Det finnes også mange flotte lydabsorbenter som kan være fin dekor. 

 

GODE LYSFORHOLD 

Lys har enorm innvirkning på oss mennesker, og hvis vi skal kunne arbeide effektivt og behagelig, er lyskvaliteten avgjørende. Med tanke på at vi i gjennomsnitt tilbringer 90 prosent av den våkne tiden innendørs, er det ikke rart at lys og belysning er så viktig for oss.