Saxvik Kontorsenter består i dag av 12 ansatte.  Primært leverer vi møbler og kontormaskiner + kasse og bankterminaler. Vi designer også kontormiljøer, møterom, kantiner, auditorier osv.

Vi har delt oss i to team, møbel og maskin. Dette har gitt oss større fagkompetanse som kommer kundene våre til nytte.

UTFORDRINGER

Dette skaper både forventninger og muligheter, samtidig som vi står overfor store utfordringer i årene som kommer. Uansett har vi skapt et grunnlag for å bli en enda bedre aktør i markedet, noe som vil komme deg som kunde til gode.
Det skal du vite: Det skal være trygt å være kunde hos Saxvik!

MILJØ

Vi ble godkjent som Miljøfyrtårn 15/6 2010.
Miljø er en viktig bærebjelke i vårt firma og de aller fleste av våre leverandører har godkjente miljøsertifikater på sine produkter. Miljø tanken ligger som en av grunnsteinene i vår drift og vi mener det er god økonomi i god miljøstyring. Vi er også medlem av Grønt Punkt Norge

KUNNSKAP

Det er ikke lenger noe du får. Dette er noe du skaper sammen med andre. Jevnlig oppdatering av nyheter sammenholdt med erfaring fra utviklingen gjennom mange år gjør at bedriften sitter med en unik produktkunnskap.

Mange år som leverandør til det private næringsliv og det offentlige, har gitt oss mye kontakt og verdifull erfaring om hva som kreves av oss som leverandør. Dette er kunnskap vi daglig bruker for å gi våre kunder de beste løsningene. Våre medarbeidere er jevnlig på kurs hos våre leverandører

SERVICE

Som salgs- og serviceorganisasjon er vi selvsagt helt avhengig av fornøyde kunder. Med dette for øyet er det en selvfølge at vi bestreber oss for å oppfylle kundenes ønsker og yte den service de har krav på. Service er en benevnelse som ofte blir brukt, og i mange sammenhenger.
Som regel er dette sum av mange ting. Den oppfatningen den enkelte kunde har til vår bedrift som «problemløser» er selve grunnsteinen for vår servicefilosofi.