Saxvik Kontorsenter AS er i dag en bedrift med omsetning på ca 45 millioner og har 12 ansatte.

Torstein Saxvik AS

5/1-1954 startet Torstein Saxvik en kontorutstyrsforretning på Steinkjer. Dette var det første spesialfirmaet i Nord-Trøndelag innen kontorutstyrsbransjen. Lokalene var i det gamle håndtverkbygget, Kirkegata – Steinkjer.
Firmaet flyttet i 1960 til Kongensgate 14-16 på steinkjer, en plass vi var lokalisert på frem til 1995.
1/12-1978 registrerte Torstein firmaet som AS, med navnet Torstein Saxvik AS. og i andre driftsår var omsetningen på over 5 millioner + mva.
Firmaet hadde 9 ansatte og av dette 2 reisende selgere med hele Nord-Trøndelag som distrikt.

Saxvik Service AS

Grunnet stor økning av maskiner ble Saxvik Service AS etablert som datterselskap i 1981. Selskapet var 100% eid av Torstein Saxvik AS, frem til 1992 hvor det ble fusjonert inn i morselskapet. Saxvik Service AS hadde egne lokaler i Sandebygget. Serviceavdelingen var plassert der etter fusjonen og ble samlet med øvrige under flyttingen til Damsaga Senter

Opp i gjennom 80- og 90-årene ble flere og flere store og viktige leverandører knyttet til oss, slik at vi kunne tilby mange av markedslederne i vår leverandørprtefølje.
Våren 1983 ble Torsten Saxvik AS forhandler av Kinnarps kontormøbler. Det ble en utvidelse av egen møbelutstilling i Kongensgate 14-16. Omsetningen var nå på ca 7 mill + mva. Tidligere ble møblene fra Kinnarps kjøpt av en forhandler i Trondheim og vidersolgt i Nord-Trøndelag.

31/12-1988 trekker Torstein Saxvik seg tilbake og slutter i bedriften. Bedriften eies og drives av Bjørn Krokstad og Arnold Guin med 50 % hver av aksjene.
1994 markeres bedriftens 40 års jubileum, med ulike arrangementer/tilbud.

Rundt årsskiftet 1994/1995 ble Noiseless (Canon Norge) en større leverandør til oss av kopimaskiner og telefaxer.

våren 1995 flytter bedriften til Dampsaga Senter. Her er hele bedriften samlet under et tak. 500m2 med butikk, lager og verksted. Totalt 9 ansatte og en omsetnig på ca 12 mill + mva.

Saxvik Kontorsenter AS

2/1-2000 ble Saxvik Kontorsenter AS etablert som et datterselskap og alle ansatte/driftsmidler mm. ble overført til dette nye selskapet. Driften fortsatte med de samme personene som var i Torstein Saxvik AS. Trond Guin, Inge Krokstad og Freddy Hoff inn på eiersiden, sammen med morselskapet Torstein Saxvik AS.
Omsetningen lå på rund 12-14 mill + mva.

I 2002 startet fusjonsprosessen med Noem Kontorutsyr AS, en prosess som ble avsluttet i 2004. Fusjonen og driften av det sammenslåtte selskapet startet 1/1 2004, men vi samlokaliserte oss ikke før våren 2004 i Bomvegen 13. Odd E Noem inn på eiersiden etter fusjonen.

2004 var også bedriftens 50års jubileum, som ble feiret med ulike arrangementer.
Omsetningen 1. driftsår etter fusjonen var over all forventning: 29 mill + mva. og vi har siden holdt omsetningen mellom 30 og 35 mill + mva.

1. januar 2010: Trond Guin, Inge Krokstad og Freddy Hoff eier nå 1/3 av aksjene hver.

15/6 2010 ble vi godkjent som MILJØFYRTÅRN. Vi er også medlem av Grønt Punkt Norge AS.

2015: Freddy Hoff selger seg ut av Saxvik Kontorsenter. Trond Guin og Inge Krokstad eier nå 50% hver, av aksjene i Saxvik Kontorsenter AS.

2015: Stian Larsen ansatt som ny daglig leder etter Freddy Hoff.

2024: Saxvik kontorsenter AS fyller 70 år. Les mer HER