Arnt har jobbet som møbelmontør for Saxvik siden 2011. Han er en av våre faste, trofaste montører med godt humør og en lun tilstedeværelse.

arnt