Sissel har jobbet hos Saxvik siden 1988. Gjennom 33 år har hun vært en trofast ansatt og er kontorets “mor”. Hun gikk regnskapslinja i Namsos en gang på 80-tallet, og siden har hun vært kontormedarbeider hos Saxvik. Hun har virkelig vært med på endringene gjennom mange år, fra håndskrevne ordrer, skrivemaskin og til dagens elektronikk der hun kan legge så og si alt i en sky. Sissel sitter på sentralbordet, og har ansvar for fakturering, salg av rekvisitas og ellers som poteten kan brukes til det meste. Hun lever opp til sin status som “mor” og er en trofast og kunnskapsrik person som tar vare på både gamle og nye kollegaer.

På fritiden nyter hun camping- og bobillivet, sammen med familien sin. Barnebarn sies skal være livets dessert, som også Sissel har fått erfare de siste årene. Hennes strikkeferdigheter kommer både barnebarna og kollegaer til gode.

cf983320-c8f1-49e3-9371-57096f47cfea