Trond har vært engasjert i Saxvik siden midten av 80-tallet, da som sjauer og montør. Etter han gikk ut av handelsskolen i 1991, har han vært fast ansatt i Saxvik. Da startet han opp med regnskap/lønn, før han gikk over til salg av kasseløsninger og frankeringsmaskiner i 1994. Samtidig som hele Norge hadde OL feber. For Trond sin del gikk veien etterhvert videre til møbel og har vært teamleder på avdelingen siden.  Gjennom 20 år har han opparbeidet seg en bred og solid kompetanse både innen skole, kontor og helse som prosjektrådgiver. Han har hatt ansvar for flere store avtaler, deriblant Innherred samkommune, IKS, INVEST kommunene Fylkesavtalen. Samt hatt ansvar for flere større prosjekter som blant annet Nærøy ungdomsskole, Byafossen skole, Egge barnehage, Reinsholm barnehage, Steinkjer Helsehus og mye mer. Han har utbredt kompetanse på tegneprogrammet Configura for å visualisere og digitalisere 3D-presentasjoner og helhetlige prosjektløsninger.

Trond kjøpte seg inn i Saxvik i 2000 og i 2010 tok han over hele firmaet sammen med Inge Krokstad.

Trond er en faglig dyktig mann, som i tillegg skaper god stemning internt. Han er kjapp i replikken og en humørspreder med tørr humor og en lugn tilstedeværelse, samtidig som han har mye kompetanse som kommer kollegaene til gode.

På fritiden liker han å reise sammen med familien og tilbringe tid på hytta.

cf86153f-0d48-4726-84f7-d1dfeda2323c