Funksjonaliteten var enerådende da fortidens kontormiljøer ble planlagt og mange arbeidsgivere ser ut til å tro at man bare trenger noen designstoler for å skape et designet arbeidsmiljø. Men da har de ikke forstått hvilken kraft som ligger i design.

Møterom på Nav med stoler i forskjellige farger

Godt designede kontorer kan ganske enkelt bidra til medarbeidernes helse.

Design på arbeidsplassen

Design og estetikk er tradisjonelt blitt oppfattet som en unødvendig detalj man skaffer seg hvis det er penger til overs. Men forskning viser nå at vi blir påvirket av designet på arbeidsplassen i mye større grad enn vi har trodd tidligere. Det er også en nær sammenheng mellom økning i sykefraværet og manglende hensyn til kontordesign.

Forskning fra Ohio State University og National Institue of Mental Health i USA har vist at mennesker blir mer stresset hvis arbeidsmiljøet ikke er designet på en god måte.

Studiene sammenlignet bygninger som var modernisert med mer gjennomtenkt design og bygninger som var dårlig designet. De som jobbet i de gamle miljøene med mindre design var mye mer stresset, til og med når de ikke var på jobben. Stressnivåene var så høye at de medførte økt risiko for hjertesykdom.

Ordet design beskriver et konsept som favner bredt – det handler om å finne en løsning på et problem, ikke bare å bestemme seg for hvilken farge veggene i resepsjonen skal ha. Det handler om en helhetlig tilnærming til arbeidsplassen.

Louise Klarsten, adm. direktør i trend – og fargebyrået Colourhouse
Møterom fra Nav Verdal

Det er spesielt viktig ut fra et helseperspektiv, fordi sykdommer som er forbundet med psykisk helse er nå en av de vanligste årsakene til sykefravær.

Innbydende arbeidsmiljøer har også andre positive virkninger.

  • Medarbeiderne som liker arbeidsplassen sin er ofte mer tilfredse med arbeidet de faktisk utfører.
  • Nesten halvparten av arbeidssøkende sa at kontorets utforming ville påvirke hvorvidt de takket ja til et jobbtilbud.
  • Arbeidsplassens design har også innvirkning på evnen vår til å tenke kreativt og kritisk.

Vi må få de ansatte til å føle seg stolte over arbeidsplassen sin. Det kan hjelpe å spørre seg selv: Er dette et sted jeg ville vært stolt over å vise frem til familien? Er det et sted jeg ville likt å ta med kundene mine til? Stolthet er viktig for selskaper som helhet. Det skaper lojale med arbeidere som arbeider hardt for å representere selskapets merkeidentitet på en bedre måte.

Tim Oldman

Kontorareal måles nå på medarbeiderengasjement, samarbeid, kunnskapsdeling og trivsel. Dagens arbeidsrom må tilby arbeidere en opplevelse, en mulighet til å utdype forbindelser med kolleger, fremme en følelse av tilhørighet og drive frem suksess, i stedet for bare tradisjonell skrivebordsplass.

 

Lokal fagkompetanse

Vi på Saxvik kontorsenter ønsker å skape arbeidsplasser der vi tar hensyn både til kollektive løsninger og individuelle behov. Vi tilegner oss alltid ny kunnskap for å gi deg det arbeidsmiljøet du trives i.

Vi har fagkompetansen for å tilrettelegge og designe rom som gir muligheten til gode arbeidsforhold. Rom som ønsker de ansatte velkommen, og miljø som skaper samhold, effektivt arbeid og trivsel.

Saxvik logo med møteromsstoler i bakgrunn

Saxvik kontorsenter er en totalleverandør innen ergonomi, interiør og møbel, farge- og material planlegging, nettbutikk med påfølgende support, kassesystem, møteromsutstyr, interaktive skjermer til  møterom- og utdanning. Vi ser frem til å planlegge fremtidens kontor for din bedrift.

 

KILDE: https://www.kinnarps.no/