I stedet for å eie kontomaskiner og innventar, ønsker flere og flere virksomheter fleksibiliteten de får ved å leie. Dette kan spare virksomhetene med store engangsutgifter. Det er et økende behov for fleksible løsninger for virksomheter over hele landet, og det er grunn til å tro at det vil være en økning i nysatsninger etter pandemien er over. Bedrifter trenger ikke lenger å eie sine egne maskiner og innventar, men heller velge å abonnere på utstyr og tjenester som passer deres virksomhet. Dette gir bedriftene større frihet, og kan spare små og mellomstore bedrifter for store engangskostnader. Siden mars i fjor har mange nordmenn jobbet på hjemmekontor, og mye tyder på at fremtiden blir mer hjemmekontor og hybrid enn arbeidssituasjonen før pandemien. Flere undersøkelser viser til at mange ansatte trives med vekslingen mellom hjemmekontor og den fysiske arbeidsplassen. Mange har ulike behov, som igjen betyr at arbeidsgiver får større utfordringer med å skaffe sine ansatte det riktige utstyret for en god og effektiv arbeidsdag.


Ta kontakt med oss, så skreddersyr vi en løsning som passer din bedrift!