Saxvik kontorsenter leverer interaktive skjermer til utdanning og bedrift. Vi har ekspertisen som trengs når det kommer til å velge rett og ta i bruk interktive skjermer i klasserom, møterom, auditorium osv.

Hvis du er sluttbruker i skolen, besøk gjerne http://aktivundervisning.no for mer informasjon om interaktive skjermer og andre produkter til skole og utdanning.

Vi holder gjerne en online demo for deg, kontakt oss for mer informasjon: