Takk til Olaug C. Breivik og Røde Kors Hjelpekorps, Steinkjer, for en lærerik gjennomgang av generell førstehjelp og hjertestarterdemonstrasjon. Som deltaker i Røde Kors-kurset, er det viktig å ha oppdatert kunnskap om håndtering av krisesituasjoner, enten det er første gang eller gjentakelse. Vi er takknemlige for den ryddige og profesjonelle veiledningen, og vi setter pris på Røde Kors Hjelpekorps’ ekspertise i nødsituasjoner. Å kunne bistå og hjelpe andre i nød er avgjørende, og vi er glade for å være forberedt på å kunne bidra til å redde liv.

Steinkjer Røde kors – Kurs for bedrifter, lag og foreninger – Støtt det frivillige arbeidet

Steinkjer Røde Kors tilbyr skreddersydde kursopplegg for bedrifter, lag og foreninger. Inntektene fra kursene går direkte til den daglige driften av Steinkjer Røde Kors Hjelpekorps, som driver med rednings- og beredskapsarbeid samt omsorgsaktiviteter. Ved å velge Røde Kors som arrangør av kurs, støtter du samtidig opp om det viktige frivillige arbeidet de utfører.

Røde Kors er kjent for sitt nasjonale og internasjonale arbeid med å hjelpe de mest sårbare i samfunnet. Ved å delta på kurs arrangert av Røde Kors, får du muligheten til å lære ny kunnskap og ferdigheter, samtidig som du bidrar til en verdifull sak. Styrk din egen kompetanse samtidig som du støtter Røde Kors sitt arbeid for nødhjelp og omsorg.

Velg Steinkjer Røde Kors for dine kursbehov, og bidra til det frivillige arbeidet samtidig som du får kvalitetsopplæring. Det er en win-win situasjon der du kan dra nytte av kursene og samtidig gjøre en forskjell i samfunnet.Livsviktig informasjon

Å ha informasjon om livreddende førstehjelp tilgjengelig på innsiden av toalettdøren på arbeidsplassen kan være en god praksis for å sørge for at de ansatte er godt forberedt i tilfelle av en nødsituasjon.