Helsemøbler i ventesone for besøkende på helsehus i Mosvik.

Omsorgssenteret ble åpnet tirsdag 10.11.2020 og Saxvik kontorsenter AS er leverandør for helsemøblene på bygget. Vi takker for et godt samarbeid og ønsker brukerne og de ansatte velkommen inn og lykke til med nyåpningen.