Vi forsøker etter beste evne å tilpasse oss og ta hensyn til råd og retningslinjer. Vi har innført hjemmekontor der det går. Det betyr at hverdagen er snudd opp ned for mange, og vi møter ukjente utfordringer. Vi har samlet noen nyttige tips som til deg som leder, for å opmitalisere arbeidshverdagen i en annerledes tid.

  1. En leder må kjenne sine ansatte, og hvilke oppgaver som kan utføres hjemmefra i en gitt jobbrolle.
    Det er veldig viktig å bygge opp tillit mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, men denne tilliten vises ikke bare på magisk vis. Du kan bare stole på noen hvis du vet hva de gjør, hvilke typer oppgaver jobben deres innebærer, hvilke frister de har, hvilke ferdigheter de har, og hvor lett eller vanskelig det er for dem å be om hjelp. For å kunne vite alt dette, må du kjenne den andre personen.
  2. Å jobbe hjemmefra er en mulighet. En mulighet til å fullføre det samme arbeidet med samme ytelse på et annet sted. Vi vet alle at noen ansatte synes det er vanskelig å jobbe kontinuerlig, selv på kontoret. Din evne til å involvere og inspirere er enda viktigere nå som dere ikke ser hverandre. Oppmuntrende mail om innsats, oppfølging av oppgaver, involvering og sparring. 
  3. Bruk teknologi smart. Det er tider hvor e-post, videomøter og telefoner viser seg å ikke være nok (eller for mye).  I stedet for å administrere alt, kan du bruke hvilken som helst av de mange online oppgave-, prosess- og prosjektstyringsapplikasjonene som perfekt kan erstatte uendelige e-postmeldinger, meldinger og samtaler.
  4. Vær et menneske, ikke bare sjef. Dette er nytt for mange. Ikke dikter, men vis forståelse for at hjemmekontor løses ulikt av den enkelte.  Det tar tid og skape tillitt begge veier, og bygge team også utenfor kontoret. 
  5. Ledelse krever ekstra tid og engasjement i disse tider. Vær proaktiv og kjør konstruktivt videomøte med teamet ditt regelmessig for å følge med oppsatte mål og KPI: er