Nav Trøndelag har fått flyttet og oppmontert 3000 meter med mobile hyller i nye lokaler O2-huset.

Her har det vært fokus på gjenbruk fra flere nav-kontorer i Levanger og Steinkjer.

Saxvik kontorsenter er leverandør, og takker for oppdraget.