Innovasjonscampus Steinkjer er et spennende initiativ som har som mål å samlokalisere Nord universitet sammen med 30 bedrifter og institusjoner. Målet er å skape en tett integrasjon av kompetanse, forskning og næringsliv. Denne samlokaliseringen vil bidra til å skape et dynamisk miljø der ulike aktører kan dra nytte av hverandres ressurser og kunnskap. Ved å samle Nord universitet, bedrifter og institusjoner under ett tak, legger Innovasjonscampus Steinkjer til rette for et innovativt og samarbeidsorientert miljø. Dette åpner opp for økt samarbeid, utveksling av ideer og overføring av teknologi mellom de ulike partene. Studenter og forskere vil ha en unik mulighet til å jobbe direkte med næringslivet og utforske praktiske anvendelser av sin kunnskap.

Totalleverandør hos Nibio, TFOU og Distriktsenteret

Velkommen til Nibio, TFOU og Distriksenterets inspirerende lokaler – et sted for innovativt samarbeid. Med en frisk og inviterende atmosfære fylles sonene med en behagelig fargepalett. Bruk av treverk skaper en lun og dempet akustikk, som forsterker den harmoniske stemningen. Vi har blant annet levert spesialbygde hyller og bord, nøye designet av interiørarkitekt Hedda Skorem, produsert av Lium Møbleverksted. Vi er begeistret over å kunne levere en skreddersydd løsning som oppfyller både deres behov og interiørmessige preferanser.

Takk for samarbeidet

Vi tror på betydningen av et godt designet og innbydende arbeidsmiljø. Med dette for øye har vi levert et kontorlandskap som ikke bare stimulerer produktivitet, men også bidrar til trivsel blant deres ansatte. Vi håper at kontorlandskapet vil være en kilde til inspirasjon og glede i deres daglige virke. Vi er takknemlig for det gode samarbeidet med både oppdragsgiver, leverandører og interiørarkitekt, og vi ønsker dere lykke til i flotte lokaler på Nibio, TFOU og Distriksenteret på Innocamp!