Etter en lang og spesiell tid med hjemmekontor for veldig mange, har vi tillagt oss nye rutiner og vaner i hverdagen. For mange har ullundertøyet og den faste arbeidsplassen ved kjøkkenbordet blitt en trygg tilværelse å oppholde seg i. Selv om vi snakker om at det skal bli godt å komme tilbake på arbeidsplassen igjen, så kan det også både oppleves nervepirrende og litt skummelt å bevege seg ut av den boblen vi har levd i over land tid.

Pandemien vi nå har opplevd, har forandret oss. Både på godt og vondt. Og veldig mange har opplevd det positive med å ha hjemmekontor. Men vi mennesker er skapt slik, at vi ønsker frihet over å velge selv. Å bli beordret på hjemmekontor over lang tid er noe helt annet enn om det er selvvalgt. Friheten til å kombinere hjemmekontor og fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen vil nok i stor grad prege fremtiden. Hvordan vi innreder fremtidens kontor er også i endring, blant annet med tanke på allsidige møteplasser, hygiene, faste arbeidsplasser og minglesoner. En av de viktigste aspektene med å møtes på arbeidsplassen igjen, er akkurat det. Å møtes.

 

«Culture eats strategy for breakfast» er et klassisk sitat av managementkonsulenten Peter Drucker. * Det han sikter til er at en virksomhet kan ha mange gode strategier – men hvis ikke bedriftskulturen er sterk og medarbeiderne er engasjerte, er det vanskelig å bli fremgangsrik. Jobbens funksjon som sosial møteplass er en av de aller viktigste byggesteinene for å skape en god bedriftskultur. Med en fremtid der vi kan velge om vi vil jobbe på kontoret, hjemme, eller f.eks i hotellobbyen eller på en kafé, blir det enda viktigere at kontoret kan konkurrere med alle mulighetene. Riktig innredning blir utrolig viktig for å sikre at medarbeiderne vil komme inn til kontoret. En effektiv innredning for å bygge opp bedriftskulturen, samarbeide og skape kreative løsninger som får ansatte til å trives og bedriften til å gå bra.
* Kinnarps Trend Report no. 2

«Akkurat som hjemme»

Det moderne kontoret minner på mange måter om hjemmene våre. Vi kan velge hva vi vil gjøre, og hvor. Vi kan også utføre mange forskjellige oppgaver i det samme arbeidsmiljøet – ikke så forskjellig fra hvordan vi bruker stuen hjemme. I takt med at grensene mellom arbeidsliv og familieliv viskes ut – og når arbeidsplassen er noe som man aktivt velger å komme til – er det viktig at kontormiljøet ikke oppleves som klinisk, men tvert imot formidler nettopp «hjemmehygge». Hjemmehygge trenger naturligvis ikke bety at kontoret ser ut som en stue, men at det skal finnes miljøer som innbyr til forskjellige aktiviteter, akkurat som i hjemmet. Det er altså ikke nok bare med steder for individuelt og fokusert arbeid. Etter hvert som vi samarbeider mer er det viktig å ha steder som gir ansatte muligheten til å snakke sammen og skape relasjoner. Derfor bør det finnes steder som er innredet for spontane samtaler og fordypet samarbeid. Rommene kan innredes på mange forskjellige måter – fra sofagrupper for avslappet dialog til mer arbeidsfokuserte prosjektmiljøer. 

Skap sosiale stunder gjennom riktig innredning

Ved å tilby mange varierte sosiale områder med mer eller mindre hjemmekoselig design, bidrar du til å styrke fellesskapet og bedriftskulturen. Å få omgås med kollegene uten krav om å prestere lokker ofte de beste idéene fram. Det er bra hvis medarbeiderne dine svarer ja på spørsmålet «ville du gjerne hatt dette møbelet hjemme hos deg selv?»! Hvis kontoret oppleves som like komfortabelt å jobbe i som hjemme, kommer medarbeiderne dine til å fortsette med å møte opp også i framtiden, samtidig som jobben bidrar til større kreativitet og produktivitet. 

Vi på Saxvik kontorsenter er med fra en tanke er sådd til det ferdige produktet. Fra den kreative prosessen til det tekniske. Ta kontakt, så skaper vi fremtidens arbeidsplass. Sammen!