Mennesket i sentrum – VIDU

Et samfunn med mangfold og et rikt næringsliv hvor det er plass til alle er noe vi må etterstrebe. Det er da resultatet blir så bra. Og som en klok mann sa «vi må spille hverandre god». Og det har vi virkelig fått oppleve i dette prosjektet. I alle ledd.

Les mer

Snåsa Hotell

Et flott eksempel på et oppgradert, moderne konferanserom med en kombinasjon av gjenbruk, interaktiv skjerm og Logitech Conferense group.

Les mer