Med mange års erfaring gjennom prosjekter innen skole, barnehage og helse, har vi opparbeidet oss et stabilt og kompetent grunnlag for å vite hva som kreves i et miljø skapt for læring, trygghet og gode rammer. Hos Saxvik har vi interiørdesignere og selgere som både har kompetansen og engasjementet til å skape gode miljø innen helse- og skolesektoren.

Med lang fartstid som leverandør innen helsemøbler, har vi en allsidig og solid kundebase innen helsesektoren. Vi leverer møbler som er brukervennlig og er utviklet på bakgrunn av erfaring og ønsker fra personale, pårørende og brukere. Gjennom flere års samarbeid med sykehus, omsorgssenter og helsehus vet vi hvor viktig det er med en helhetlig løsning, der miljøet er gjennomtenkt både med tanke på trivsel, komfort og vedlikehold, og ut i fra dette få en god totaløkonomi.

 

For oss har forholdet mellom det fysiske miljøet og virksomhetens resultater en klar sammenheng. Dette er en erkjennelse som har ført til at vi tenker helhetlig når det gjelder pedagogikk, innredning, teknikk og miljøhensyn. Med mange års erfaring gjennom prosjekter innen skole og barnehage, har vi opparbeidet oss et stabilt og kompetent grunnlag for å vite hva som kreves i et miljø skapt for læring, trygghet og gode rammer. Vi samarbeider med leverandører som tilfredstiller dagens og fremtidens muligheter og krav.

Play Video