Hvordan vi innreder fremtidens kontor er i endring, blant annet med tanke på allsidige møteplasser, hygiene, faste arbeidsplasser og minglesoner. En av de viktigste aspektene med å møtes på arbeidsplassen igjen, er akkurat det. Å møtes. Derfor bør det finnes steder som er innredet for spontane samtaler og fordypet samarbeid. Rommene kan innredes på mange forskjellige måter – fra sofagrupper for avslappet dialog til mer arbeidsfokuserte prosjektmiljøer.

Se noen av våre hjemmekontorløsninger i vår Nettbutikk

Det stilles i dag mange krav til våre leveranser, miljø, kvalitet, universell utforming, spesialdesignet møbler mm. Sammen skaper vi løsninger som er tilrettelagt for din bedrift, både på den fysiske arbeidsplassen og på hjemmekontoret. Vi på Saxvik kontorsenter er med fra en tanke er sådd til det ferdige produktet. Fra den kreative prosessen til det tekniske. Ta kontakt, så skaper vi fremtidens arbeidsplass sammen.

Play Video