Fargeplan for Aker Solutions med plan over farger og materialer for flere møterom og fellesarealer.

Vi vil spesielt fremheve bruk av en kyndig person hos Saxvik til å designe alt for oss. Å ha en ekspert som kunne gi oss råd angående valg av møbler og materialer var svært verdifullt. Den profesjonelle tilnærmingen og ekspertisen har bidratt til at resultatet ble akkurat slik vi ønsket det, og vi er svært fornøyde med samarbeidet på dette nivået.

Maren Forsberg Hamland, Adm. support hos Aker Solutions


Optimale arbeidsforhold for læring

Ved Aker Solutions har vi levert en helhetlig plan for flere møterom og fellesområder. Dette er en del av et større prosjekt i vårt samarbeid med Aker Solutions. Denne planen inneholder nøye utarbeidede farge- og materialvalg, samt møbel- og interiørinnredning. I tillegg ble det lagt vekt på planlegging av akustikk for å skape optimale arbeidsforhold i de ulike rommene.

God akustikk og riktige farger i et undervisningsrom spiller en avgjørende rolle for å skape et optimalt læringsmiljø. Her er noen grunner til hvorfor dette er viktig:

Akustikk

  • Reduserer støy og forbedrer konsentrasjon: God akustikk reduserer uønsket støy og ekko, skaper et roligere miljø og bidrar dermed til å opprettholde fokus og konsentrasjon blant brukerne.
  • Bedrer kommunikasjon: Tydelig lyd bidrar til bedre kommunikasjon mellom underviser og deltagere. Dette er spesielt viktig for å sikre at viktig informasjon blir forstått og absorbert.

Farger

  • Fremmer konsentrasjon og oppmerksomhet: Riktige fargevalg, spesielt kjølige farger som grønt og blått, kan bidra til å roe sinnet og øke konsentrasjonen. Noe som er spesielt viktig i undervisningssammenhenger.
  • Skaper en stimulerende atmosfære: Farger kan påvirke stemningen og skape en positiv læringsatmosfære. Lyse, friske farger kan bidra til å stimulere brukerens interesse og engasjement.
  • Fremmer visuell hierarki: Riktig bruk av farger kan hjelpe med å skape visuell hierarki, som er viktig for å fremheve viktige elementer som tavler, skjermer eller presentasjoner.

Generell trivsel og læring

  • Skaper et behagelig miljø: God akustikk og riktige farger bidrar til å skape et behagelig og støttende miljø, som er avgjørende for brukerens trivsel og læring.
  • Reduserer stress: Et rolig og visuelt tiltalende rom kan bidra til å redusere stressnivået og skape en mer positiv atmosfære for læring.

“Servicen fra hele teamet hos Saxvik har vært utmerket. Vi har følt oss godt ivaretatt gjennom hele prosessen, og eventuelle spørsmål eller bekymringer ble håndtert raskt og profesjonelt. Den gode servicen har bidratt til at vi har hatt tillit til Saxvik som vår leverandør.”

“Alt fra møbler til farge- og materialvalg ble nøye tilpasset våre behov, og vi er glade for at beslutningene vi tok i fellesskap har resultert i et estetisk og funksjonelt undervisningsrom.”

Maren Forsberg Hamland, Adm. Support hos Aker Solution

“For undervisningsrommet innenfor dette prosjektet valgte vi spesifikke grønne fargetoner. Grønne nyanser ble betraktet som et naturlig valg med tanke på rommets funksjon som et sted for læring, seminarer og møter. Grønt er kjent for å fremme ro, konsentrasjon og mental balanse, noe som gjør det ideelt for omgivelser der fokus og oppmerksomhet er essensielt”.

Hanna Sara Brende Venås, eksponeringsdesigner hos Saxvik

Videre samarbeid

Ved å ta hensyn til både estetikk og funksjonalitet, har leveransen hos Aker Solutions blitt skreddersydd for å møte de spesifikke behovene og ambisjonene knyttet til hvert enkelt rom i dette omfattende prosjektet. Vi ser frem til å videre samarbeid med Aker Solution og videreutvikling av rom for en bedre arbeidsdag. Vi takker for tilliten.